Một số hình ảnh hoạt động thăm lớp, dự giờ học kỳ hai năm học 2016 – 2017

Tháng Tư 18, 2017 12:10 chiều

 

 

 

 

Với các hoạt động dưới đây giúp trẻ nhận thức sâu sắc hơn những kỹ năng sống như: Biết lễ phép vớ cô giáo những người lớn tuổi, bé biết tự phục vụ cho bản thân. Cùng với hoạt động giáo dục trẻ thói quen rèn luyện thân thể. Biết thể hiện bản thân qua các vai diễn thông qua các hoạt động vận động, trò chơi….

z632843541250_fb41b4639eced5bbd6148799d33525c9  z632843545345_4142c1e4807ded841dbc6ecce39d43c7 z632843545477_1e8bbd01c396cf8651b7c408e971f3cbz632843546740_67f2a7d3311d2d3bf4bdb340b0b0bda5 z632843547329_f06e73180d3156c3334e086b9804bbfc  z632843550058_ddc66bc995e15608a9d648ae3910700f

Trên đây là một số hình ảnh hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục của cô và trò trường Mầm non Khang ninh năm học 2016 – 2017.